Repensant-nos | Repensándonos | Rethinking us
Durant una temporada tanquem TEDINET. No és un tancament definitiu, simplement, volem pensar que volem ser quan siguem grans.

Gràcies.
tedinet@tedinet.com
Durante una temporada cerramos TEDINET. No es un cierre definitivo, simplemente, queremos pensar en lo que queremos ser de mayores.

Gracias.
tedinet@tedinet.com
During a period, TEDINET will be closed. This isn't a permanent closing, we only would like to think about what we will do in the future.

Thank you.
tedinet@tedinet.com